Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - Wat doen we?

Andere start

In Andere Start ondersteunen we ouders van baby’s die een Andere Start hebben door prematuriteit of een verblijf op neonatologie.
Als thuisbegeleiders komen we bij jullie op huisbezoek, maar kunnen we met GIO ook de begeleiders in de kinderopvang versterken.

Baby's en jonge kinderen

We ondersteunen baby’s en peuters met zorgen rond de motorische ontwikkeling en hun gezin.
Als thuisbegeleiders komen we bij jullie op huisbezoek, maar kunnen we met GIO ook de begeleiders in de kinderopvang of de leerkracht in de peuterklas versterken.

Kinderen, van 3 tot 12 jaar

We zijn er voor kinderen met een motorische ontwikkelingsvertraging of motorische beperking en hun gezin. In de thuisbegeleiding werken we rond de motorische mogelijkheden en beperkingen, de ruime ontwikkeling en opvoeding. Met het Groe!team begeleiden we de kinderen bij het aanleren en inoefenen van motorische vaardigheden. We komen op huisbezoek of ondersteunen met GIO kinderen of leerkrachten op school. 

Jongeren, van 12 tot 18 jaar

We zijn er voor jongeren met een motorische beperking en hun gezin. In de thuisbegeleiding werken we rond de motorische mogelijkheden en beperkingen, de ruime ontwikkeling en opvoeding. Met het Groe!team begeleiden we de jongeren bij het aanleren en inoefenen van motorische vaardigheden

Volwassenen met een motorische beperking

Je hebt een motorische beperking en door je beperking ervaar je nood aan bijkomende begeleiding.

Volwassenen met NAH

Een niet aangeboren hersenletsel haalt je leven overhoop. Jijzelf of mensen die je omringen hebben nood aan ondersteuning.