Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - Wie zijn we?

Wie zijn we

't Spoor komt aan huis in heel West-Vlaanderen. We bieden begeleiding aan mensen met een beperking in hun eigen thuisomgeving. Onze werking wordt gedragen door verschillende teams met een eigen opdracht en deskundigheid. 

Baby's, kinderen en jongeren

Binnen onze werking voor baby's, kinderen en jongeren bieden wij een traject op maat. Afhankelijk van de zorgvraag gaan we samen met ouders, het kind en zijn/haar nabije omgeving aan de slag. Verschillende thema’s kunnen aan bod komen tijdens een begeleiding: verwerven van vaardigheden, het toewerken naar meer zelfstandigheid en de impact op het gezinsleven.  We werken in verschillende teams: team Thuisbegeleiding, team Groe!team en team Sociale dienst. We zijn multidisciplinair, elke discipline heeft zijn eigen kwaliteit en legt zijn eigen accent in de begeleiding (ergotherapeut, kinesist, logopedist, pedagoog/psycholoog, sociaal verpleegkundige).

Volwassenen

Binnen de volwassenenwerking kan je rekenen op de deskundige en betrokken ondersteuning van verschillende thuisbegeleiders. Hun basisopleiding is meestal deze van bachelor binnen de sociale of ortho-agogische wetenschappen of ergotherapeut. We zetten echter in op heel specifieke bijkomende opleiding voor de doelgroep. Nieuwe medewerkers volgens steeds een ‘basisopleiding  NAH’. Wekelijks is er ook gelegenheid om in team met collega’s in intervisie te gaan.