Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - Homepage

’t Spoor, de kracht van nabijheid

De ondersteuning vanuit ’t Spoor is gericht op verschillende leeftijden en doelgroepen:  baby’s die prematuur werden geboren, kinderen met problemen in de motoriek, jongeren of volwassenen met een motorische beperking of een niet-aangeboren hersenletsel.

’t Spoor biedt begeleiding aan huis in regio West-Vlaanderen en is rechtstreeks toegankelijk.

Andere Start

In Andere Start ondersteunen we ouders van baby’s die een Andere Start hebben door prematuriteit of een verblijf op neonatologie. Als thuisbegeleiders komen we bij jullie op huisbezoek, maar kunnen we ook de begeleiders in de kinderopvang versterken.

Baby's en jonge kinderen, tot 3 jaar

We ondersteunen baby’s en peuters met zorgen rond de motorische ontwikkeling en hun gezin. Als thuisbegeleiders komen we bij jullie op huisbezoek, maar kunnen we ook de begeleiders in de kinderopvang of de leerkracht in de peuterklas versterken.

Kinderen, van 3 tot 12 jaar

We zijn er voor kinderen en hun gezin. In de thuisbegeleiding werken we rond de motorische ontwikkelingsvertraging of beperking, de ruimere ontwikkeling en de opvoeding. Met het Groe!team gaan we aan de slag met kinderen bij het aanleren en inoefenen van motorische vaardigheden. We komen op huisbezoek of op school.

Jongeren, van 12 tot 18 jaar

We zijn er voor jongeren met een motorische beperking en hun gezin. In de thuisbegeleiding ondersteunen we hen bij het vinden van zijn of haar weg in het leven. We zien de mogelijkheden naast de beperking. Met het Groe!team begeleiden we jongeren bij het aanleren en inoefenen van motorische vaardigheden.

Volwassenen met motorische beperking

Je hebt een motorische beperking en door je beperking ervaar je nood aan bijkomende begeleiding.

Volwassenen met NAH

Een niet aangeboren hersenletsel haalt je leven overhoop. Jijzelf of mensen die je omringen hebben nood aan ondersteuning.