Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - Homepage

’t Spoor, de kracht van nabijheid

De ondersteuning vanuit ’t Spoor is gericht op verschillende leeftijden en doelgroepen:  baby’s die prematuur werden geboren, kinderen met problemen in de motoriek, jongeren of volwassenen met een motorische beperking of een niet-aangeboren hersenletsel.

’t Spoor biedt begeleiding aan huis in regio West-Vlaanderen en is rechtstreeks toegankelijk.

Andere Start

In Andere Start ondersteunen we ouders van baby’s die een Andere Start hebben door prematuriteit of een verblijf op neonatologie.

Baby's en jonge kinderen, tot 3 jaar

We ondersteunen baby’s en peuters met zorgen rond de motorische ontwikkeling en hun gezin. 

Kinderen, van 3 tot 12 jaar

We zijn er voor kinderen met een motorische ontwikkelingsvertraging of beperking en hun gezin.

Jongeren, van 12 tot 18 jaar

We zijn er voor jongeren met motorische moeilijkheden of een motorische beperking en hun gezin.

Volwassenen met motorische beperking

Je hebt een motorische beperking en door je beperking ervaar je nood aan bijkomende begeleiding.

Volwassenen met NAH

Een niet aangeboren hersenletsel haalt je leven overhoop. Jijzelf of mensen die je omringen hebben nood aan ondersteuning.