Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - andere start

Andere start

Thuisbegeleiding

Als thuisbegeleiders zijn we er voor ouders van wie hun baby door prematuriteit of andere medische problemen op neonatologie verbleef en hierdoor een andere start had. We zijn een multidisciplinair team dat bestaat uit kinesisten, pedagogen/psychologen, logopedisten en een sociale dienst.

Na een heftige en overweldigende periode in het ziekenhuis kom je als ouder thuis met je kindje. Wat nu? In ’t Spoor willen we jou handvaten bieden om de signalen van jouw kindje beter te begrijpen, waardoor je meer op je eigen gevoel durft te vertrouwen.

Als thuisbegeleiders werken we rond jouw vragen en bezorgdheden. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

  • de (motorische) ontwikkeling van jouw kindje
  • het zoeken naar een gepaste houding om te slapen, te eten,…
  • het zoeken naar wat het kindje nodig heeft om verder goed te ontwikkelen
  • Het slaap-waakritme, omgaan met prikkels en hoe het baby’tje tot rust kan komen
  • De betekenis van de andere start op het gezin, de opvoeding, jullie als ouders,..

GIO

Via de werkvorm Globaal Individuele Ondersteuning (GIO) bieden de thuisbegeleiders hulp en begeleiding aan Andere Start-baby’s die de stap zetten naar  de crèche, de onthaalouder of het kinderdagverblijf.

We gaan na wat nodig is om het kindje een veilige en stimulerende omgeving te bieden. We focussen ons op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van de betrokken kinderbegeleider of leerkracht op vlak van o.a. voedingsbegeleiding, houding, emotieregulatie en ontwikkeling. We doen dit steeds in samenspraak met de ouders.

Praktische informatie

Een begeleiding duurt doorgaans één uur. Hoe vaak een begeleider van ‘t Spoor bij je langskomt, bepalen we samen in overleg. De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis en kan op elk moment worden stopgezet.

Op jaarbasis heeft je kind recht op 8 punten rechtstreeks toegankelijke hulp, dat zijn een 36 tal mobiele begeleidingen.

Bij de start in de reguliere kinderopvang of de kleuterklas kun je extra ondersteuning krijgen via Globale individuele ondersteuning (GIO). Dit zijn maximaal 4 RTH-punten op jaarbasis, boven op de 8 RTH punten. Dat komt overeen met maximaal 30 uren ondersteuning.
De RTH-begeleidingen en GIO uren worden geregistreerd en gefactureerd zoals het VAPH voorstelt.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De intake-verantwoordelijke zal je contacteren om een verkennend gesprek in te plannen waarop wij jouw vragen beluisteren en onze dienst voorstellen. Nadat je vraag goed werd in kaart gebracht, kan er worden bepaald welke discipline (kinesist, pedagoog/psycholoog en/of logopedist) het meest gepast is om de begeleiding op te starten. Wij stellen alles in het werk om eventuele wachttijd tot een minimum te beperken.