Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - andere start

Andere start

Thuisbegeleiding

Heeft jouw baby een andere start door prematuriteit of verbleef jouw baby door andere medische problemen op neonatologie? Als thuisbegeleiders zijn we er voor jullie. We zijn een multidisciplinair team dat bestaat uit kinesisten, pedagogen/psychologen, logopedisten en een sociale dienst.

Na een heftige en overweldigende periode in het ziekenhuis kom je als ouder thuis met je kindje. Wat nu? In ’t Spoor willen we jou handvaten bieden om de signalen van jouw kindje beter te begrijpen, waardoor je meer op je eigen gevoel durft te vertrouwen.

Als thuisbegeleiders werken we rond jouw vragen en bezorgdheden. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

  • de motorische ontwikkeling van jouw kindje
  • het zoeken naar een gepaste houding van jouw kindje om te eten, slapen, verzorgen en spelen,…
  • de interactie met jouw kindje en hoe je de signalen van jouw kindje beter kan begrijpen
  • het zoeken naar hoe jouw kindje op zijn/haar tempo optimaal kan ontwikkelen
  • het informeren over financiële tegemoetkomingen 
  • het slaap-waakritme, omgaan met prikkels en hoe je het baby’tje tot rust kan komen
  • wat deze andere start betekent voor jullie als ouders, je gezin,.. 
t Spoor bewees op korte termijn al een hele grote meerwaarde te zijn om als ouder mijn vragen en zorgen kwijt te kunnen en me zelf ook terug wat meer in mijn kracht te laten staan. Het doet deugd om vertrouwen te voelen.
Bij t Spoor vond ik mensen die ervaring en kennis hebben over prematuriteit, met een open blik en zonder vooroordelen naar mijn kindje kijken en bij ieder probleem correcte hulp, tips of een doorverwijzing geven om die andere start te helpen overbruggen.
We zoeken vanaf vandaag verder onze weg zonder onze compagnon de route. Je was ongelofelijk authentiek. Je stond klaar en je bleef. Je luisterde en hielp zoeken. Je wees niet zelf de weg, maar hielp ons de richting zoeken die we diep vanbinnen wilden.
We kregen hulp bij de andere beginstart met onze premature baby. Hoe we in het begin het haar zo knus mogelijk konden maken zoals op de nicu. Tot een oplossing voor de autostoel, eetstoel,... steun en toeverlaat en hulp bij speelgoed.

GIO

Via de werkvorm Globaal Individuele Ondersteuning (GIO) bieden de thuisbegeleiders ondersteuning aan baby’s die de overstap naar een onthaalouder of kinderdagverblijf maken. 

We gaan na wat nodig is om jouw kindje een veilige en stimulerende omgeving te bieden. We doen dit steeds in samenspraak met jou als ouder en op vraag van de opvang. We focussen ons op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van de betrokken kinderbegeleider of leerkracht op vlak van o.a. voedingsbegeleiding, houding, emotieregulatie en ontwikkeling. We doen dit steeds in samenspraak met de ouders.

 

Praktische informatie

Een begeleiding duurt doorgaans één uur. Hoe vaak een begeleider van ‘t Spoor bij je langskomt, bepalen we samen in overleg. De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis en kan op elk moment worden stopgezet. We werken samen met jou als ouder en jouw kindje, maar geven geen individuele therapie. We kijken wie er reeds betrokken is rond jouw kindje en overleggen waar nodig.

Op jaarbasis heeft je kind recht op 8 punten rechtstreeks toegankelijke hulp, dat zijn een 36 tal mobiele begeleidingen.

Bij de start in de reguliere kinderopvang of de kleuterklas kan extra ondersteuning via Globale individuele ondersteuning (GIO) aangewezen zijn. Dit zijn maximaal 4 RTH-punten op jaarbasis, boven op de 8 RTH punten. Dat komt overeen met maximaal 30 uren ondersteuning.

De RTH-begeleidingen en GIO uren worden geregistreerd en gefactureerd zoals het VAPH voorstelt.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De intake-verantwoordelijke zal je contacteren om een verkennend gesprek in te plannen waarop wij jouw vragen beluisteren en onze dienst voorstellen. Nadat je vraag goed werd in kaart gebracht, kan er worden bepaald welke discipline (kinesist, pedagoog/psycholoog en/of logopedist) het meest gepast is om de begeleiding op te starten. Wij stellen alles in het werk om eventuele wachttijd tot een minimum te beperken.