Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - andere start

Andere start

Thuisbegeleiding

Als thuisbegeleiders zijn we er voor ouders van wie hun baby door prematuriteit of andere medische problemen op neonatologie verbleef en hierdoor een andere start had. We zijn een multidisciplinair team dat bestaat uit kinesisten, pedagogen/psychologen, logopedisten en een sociale dienst.

Na een heftige en overweldigende periode in het ziekenhuis kom je als ouder thuis met je kindje. Wat nu? In ’t Spoor willen we jou handvaten bieden om de signalen van jouw kindje beter te begrijpen, waardoor je meer op je eigen gevoel durft te vertrouwen.

Als thuisbegeleiders werken we rond jouw vragen en bezorgdheden. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

  • de motorische ontwikkeling van jouw kindje
  • het zoeken naar een gepaste houding om te verzorgen, eten, slapen, spelen,…
  • de interactie met jouw kindje en hoe je de signalen van jouw kindje beter kan begrijpen
  • het zoeken naar hoe jouw kindje op zijn/haar tempo optimaal kan ontwikkelen
  • het informeren over financiële tegemoetkomingen 
  • het slaap-waakritme, omgaan met prikkels en hoe je het baby’tje tot rust kan komen
  • wat deze andere start betekent voor jullie als ouders, je gezin,.. 

Na het afronden van de begeleiding schreef een mama dit over de begeleiding die ze kreeg:

“Wat is het al een lange weg geweest. We vertrokken met een andere start en gaan vanaf vandaag verder onze weg zoeken zonder onze favoriete compagnon de route. Je was ongelofelijk authentiek. Je stond klaar en je bleef. Je luisterde en hielp zoeken. Zonder zelf de weg te willen wijzen, maar altijd door ons te helpen zoeken naar de richting naar waar wij diep van binnen uit wilden”.

GIO

Via de werkvorm Globaal Individuele Ondersteuning (GIO) bieden de thuisbegeleiders ondersteuning aan baby’s die de overstap naar een onthaalouder of kinderdagverblijf maken. 

We gaan na wat nodig is om jouw kindje een veilige en stimulerende omgeving te bieden. We doen dit steeds in samenspraak met jou als ouder en op vraag van de opvang. We focussen ons op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van de betrokken kinderbegeleider of leerkracht op vlak van o.a. voedingsbegeleiding, houding, emotieregulatie en ontwikkeling. We doen dit steeds in samenspraak met de ouders.

Praktische informatie

Een begeleiding duurt doorgaans één uur. Hoe vaak een begeleider van ‘t Spoor bij je langskomt, bepalen we samen in overleg. De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis en kan op elk moment worden stopgezet.

Op jaarbasis heeft je kind recht op 8 punten rechtstreeks toegankelijke hulp, dat zijn een 36 tal mobiele begeleidingen.

Bij de start in de reguliere kinderopvang of de kleuterklas kun je extra ondersteuning krijgen via Globale individuele ondersteuning (GIO). Dit zijn maximaal 4 RTH-punten op jaarbasis, boven op de 8 RTH punten. Dat komt overeen met maximaal 30 uren ondersteuning.
De RTH-begeleidingen en GIO uren worden geregistreerd en gefactureerd zoals het VAPH voorstelt.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De intake-verantwoordelijke zal je contacteren om een verkennend gesprek in te plannen waarop wij jouw vragen beluisteren en onze dienst voorstellen. Nadat je vraag goed werd in kaart gebracht, kan er worden bepaald welke discipline (kinesist, pedagoog/psycholoog en/of logopedist) het meest gepast is om de begeleiding op te starten. Wij stellen alles in het werk om eventuele wachttijd tot een minimum te beperken.