Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geslaagde infodag voor doorverwijzers

We verwelkomden meer dan 100 professionals. Zij maakten kennis met het scala aan mobiele diensten van Dominiek Savio die zich richten tot baby's, kinderen en jongeren.

NAH niet aangeboren hersenletsel

Mijn verhaal: personen met NAH aan het woord

Heel wat personen met een niet-aangeboren hersenletsel doen beroep op 't Spoor. Elk verhaal is uniek. Elke begeleiding is anders. Ontdek via de verhalen van Jeffry, Geertrui & Marc wat 't Spoor voor jou kan betekenen.

BOEI

Via het pilootproject BOEI kregen we vanuit het VAPH  middelen om een extra aanbod uit te werken voor kinderen en jongeren met lichte/verborgen motorische problematiek! We organiseren in 2024 een kamp voor kinderen, een driedaagse voor jongeren en een DCD themareeks voor ouders.

Hersenletsel-café: hoe omgaan met vermoeidheid na NAH

Na hersenletsel is omgaan met vermoeidheid een grote uitdaging. Je wordt sneller geconfronteerd met vermoeidheid en ze blijft veel langer in je lichaam hangen.

Vroeg-nah-bij

Na de revalidatie bij een hersenletsel is het niet altijd eenvoudig om opnieuw de draad van het gewone leven op te nemen. Via het project 'Vroeg-nah-bij' zetten we in op ondersteuning van mensen die hiermee geconfronteerd worden.