Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - Volwassenen met een motorische beperking

Voor volwassenen met een motorische beperking

Je leven uitbouwen met een motorische beperking brengt extra uitdagingen met zich mee. Letterlijk, maar ook figuurlijk moet je bijkomende drempels nemen. ’t Spoor kan je vanuit een specifieke deskundigheid rond motorische beperking ondersteunen. Afhankelijk van je beperking en je persoonlijke situatie kan je vraag naar begeleiding heel sterk verschillen. Bij het organiseren van je dagelijks leven, je huishouden, je mobiliteit, je administratie, ...kan de thuisbegeleider je ondersteunen. Vaak doen mensen een beroep op thuisbegeleiding als de beperking het hen emotioneel moeilijk maakt. De thuisbegeleider maakt tijd om goed te luisteren. Ook een ergotherapeut kan vanuit ’t Spoor bij jou aan huis komen.

Doorheen het traject staat een goede afstemming voorop. De thuisbegeleider of ergotherapeut vertrekt van jouw vragen.

De begeleiding gebeurt aan huis, of in je thuisomgeving. Een huisbezoek duurt ongeveer een uur. Binnen rechtstreeks toegankelijke hulp zijn er op jaarbasis maximaal 36 huisbezoeken.

Voor de begeleiding start, komt de intakeverantwoordelijke bij jou langs. Deze kennismaking is volledig vrijblijvend. Tijdens het gesprek gaan we na of we met de begeleiding van ’t Spoor iets kunnen betekenen voor jou of je omgeving. De intakeverantwoordelijke bespreekt jouw vraag naar ondersteuning binnen het team. We brengen je snel op de hoogte of de begeleiding kan starten. We streven er naar zonder wachtlijst te werken. Soms is dat echter niet mogelijk.