Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - jongeren

Jongeren, van 12 tot 18 jaar

Thuisbegeleiding

Als thuisbegeleiders zijn we er voor jongeren met een motorische moeilijkheden of een motorische beperking en hun gezin. We zijn een multidisciplinair team dat bestaat uit kinesisten, pedagogen/psychologen, logopedisten en een sociale dienst.

Tijdens de begeleidingsmomenten staan we stil bij de dingen die jij belangrijk vindt:

 • werken rond zelfstandigheid, je goed in je vel voelen, je zelfwaardegevoel, je identiteit,...
 • de zaken die je al zou willen kunnen, maar nog moeilijk lukken 
 • de manieren waarop je zo mobiel en zelfredzaam mogelijk kan zijn
 • het uitzoeken, aanvragen en leren gebruiken van passende hulpmiddelen
 • de impact van de motorische beperking op hoe je je voelt, hoe je kan groeien en hoe het thuis is 
 • het zoeken naar afstemming tussen jij en je ouder(s)
 • het zoeken naar een school, vrije tijd, communicatiemogelijkheden,..
 • het samen zoeken waar je als gezin recht op kan hebben (bv. zorgtoeslag, tijdskrediet,..) 
 • werk–gezin–eigen leven balans
 • het uitbouwen en het versterken van een netwerk rond jou/jouw gezin (school, hulpverleners, therapeuten, artsen...). Indien gewenst gaan we mee naar een afspraak of bereiden dit samen voor.

GROE!team

Heb jij het moeilijk met schrijven en zou typen voor jou een betere optie zijn? Zou je je graag 's morgens alleen willen klaar maken voor school, maar loopt dat wel eens stroef en moet jouw ouder jou hierbij nog eens helpen? Wil je graag alleen het openbaar vervoer nemen, maar vind je moeilijk de weg? De ergotherapeuten van het GROE!Team leren jou deze vaardigheden aan bij jou thuis of op school, om zo je zelfstandigheid te vergroten.

We oefenen de volgende vaardigheden:

 • digitale vaardigheden zoals muisgebruik, leren typen, gebruik voorleessoftware, ….
 • vaardigheden ovv planning en organisatie: planning maken, tas (bv. boekentas of sportzak) maken, structureren van kleerkast,..  
 • ADL (Activiteiten Dagelijks Leven)- vaardigheden zoals aankleden, zich wassen, boterham smeren, bestekgebruik, veters knopen, tanden poetsen, ...
 • fijn motorische vaardigheden zoals schrijven
 • visuele en visueel-ruimtelijke vaardigheden
 • vaardigheden in functie van de mobiliteit: gebruik openbaar vervoer, fietsen ….
 • hanteren van specifieke hulpmiddelen (zoals bv aangepast bestek)

We stemmen de inhoud van onze begeleiding af op de vaardigheden die jij en je ouders kiezen, alsook op de begeleiding van anderen (bijvoorbeeld leerondersteuner, privé-therapeuten, REVA,…). De begeleiding gebeurt individueel, in kleine groep (bv. mogelijk bij de typlessen) of tijdens een zomerkamp.

Stap voor stap zijn mijn tiener en ik er gekomen, met de nodige tips en gesprekken maar vooral omdat hij zelf leerde kennen wat hij wou. En dat vind ik super.
Het Groeiteam kan de volle focus zetten op ADL-vaardigheden of het leren typen. Dat is heel belangrijk voor onze leerlingen en motiveert hen.

Praktische informatie

Een begeleiding duurt doorgaans één uur. Hoe vaak een begeleider van ‘t Spoor bij je langskomt, bepalen we samen in overleg. De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis en kan op elk moment worden stopgezet. We werken samen met jou en jouw ouder(s). We kijken wie er reeds betrokken is rond jou en overleggen waar nodig.

Op jaarbasis heb je recht op 8 punten rechtstreeks toegankelijke hulp, dat zijn een 36 tal mobiele begeleidingen.
De RTH–begeleidingen worden geregistreerd en gefactureerd zoals het VAPH voorstelt.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De intake-verantwoordelijke zal je contacteren om een verkennend gesprek in te plannen waarop wij jouw vragen beluisteren en onze dienst voorstellen. Nadat je vraag goed werd in kaart gebracht, kijken we of onze dienst een antwoord kan bieden en kan er worden bepaald welke discipline (ergotherapeut, kinesist, pedagoog/psycholoog en/of logopedist) het meest gepast is om de begeleiding op te starten. Afhankelijk van de regio kan er een wachttijd zijn.