Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - baby's en jonge kinderen

Baby’s en jonge kinderen, van 0 tot 3 jaar

Thuisbegeleiding

Als thuisbegeleiders zijn we er voor baby’s en jonge kinderen met een ontwikkelingsrisico, een motorische ontwikkelingsvertraging of motorische beperking en hun gezin. We zijn een multidisciplinair team dat bestaat uit kinesisten, pedagogen/psychologen, logopedisten en een sociale dienst.

Tijdens de huisbezoeken vertrekken we vanuit jullie vragen, mogelijkheden en zorgen. We werken samen met jou als ouder en jouw kindje, maar geven geen individuele therapie. We kijken wie betrokken is in het netwerk van het kind en overleggen waar nodig.

We werken onder andere rond:

  • De motorische ontwikkeling van je kindje
  • De volgende stap in de ontwikkeling en hoe jouw kind hierin kan gestimuleerd en ondersteund worden (indien nodig bijvoorbeeld met bepaalde hulpmiddelen)
  • De manier waarop jouw kindje ondersteund kan worden in zijn houding en positie
  • Voeding, spel, taalontwikkeling, slapen en verzorging
  • De interactie met jouw kindje en hoe je de signalen van jouw kindje beter kan begrijpen.
  • Het uitzoeken van het recht op extra financiële ondersteuning.
  • De impact van de ontwikkelingsvertraging/motorische beperking op de totale ontwikkeling, de opvoeding en het gezinsfunctioneren.
  • Werk–gezin–eigen leven balans
  • Indien gewenst ondersteunen we ouders bij consulten bij hulpverleners/artsen/school (bv. door het consult voor te bereiden of mee te gaan).

GIO

Via de werkvorm Globaal Individuele Ondersteuning (GIO), bieden de thuisbegeleiders hulp en begeleiding aan baby’s en jonge kinderen met een ontwikkelingsrisico, motorisch ontwikkelingsvertraging of motorische beperking die de stap zetten naar de crèche, het kinderdagverblijf of het peuterklasje.

We gaan na wat nodig is om het kindje een veilige en stimulerende omgeving te bieden. We focussen ons op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van de betrokken kinderbegeleider of leerkracht op vlak van o.a. voedingsbegeleiding, houding, mobiliteit, spelontwikkeling en communicatie. We doen dit steeds in samenspraak met de ouders.

Praktische informatie

Een begeleiding duurt doorgaans één uur. Hoe vaak een begeleider van ‘t Spoor bij je langskomt, bepalen we samen in overleg. De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis en kan op elk moment worden stopgezet.

Op jaarbasis heeft je kind recht op 8 punten rechtstreeks toegankelijke hulp, dat zijn een 36 tal mobiele begeleidingen.

Bij de start in de reguliere kinderopvang of de kleuterklas kun je extra ondersteuning krijgen via Globale individuele ondersteuning (GIO). Dit zijn maximaal 4 RTH-punten op jaarbasis, boven op de 8 RTH punten. Dat komt overeen met maximaal 30 uren ondersteuning.

De RTH-begeleidingen en GIO-uren worden geregistreerd en gefactureerd zoals het VAPH voorstelt.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De intake-verantwoordelijke zal je contacteren om een verkennend gesprek in te plannen waarop wij jouw vragen beluisteren en onze dienst voorstellen. Nadat je vraag goed werd in kaart gebracht, kan er worden bepaald welke discipline (kinesist, pedagoog/psycholoog en/of logopedist) het meest gepast is om de begeleiding op te starten. Wij stellen alles in het werk om eventuele wachttijd tot een minimum te beperken.