Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor - baby's en jonge kinderen

Baby’s en jonge kinderen, van 0 tot 3 jaar

Thuisbegeleiding

Maak je je zorgen rond de motorische ontwikkeling van jouw kindje? Als thuisbegeleiders zijn we er voor jou en je kindje. We zijn een multidisciplinair team dat bestaat uit kinesisten, pedagogen/psychologen, een logopediste en een sociale dienst.

Tijdens de begeleidingsmomenten vertrekken we vanuit jullie vragen, mogelijkheden en zorgen.

We werken onder andere rond:

  • we bekijken de (motorische) ontwikkeling stap voor stap en zorgen voor een passende uitdaging voor jouw kindje. Indien zinvol, dan kunnen we samen het gebruik van hulpmiddelen uitproberen om bijvoorbeeld te leren zitten of staan

  • De houding van jouw kindje tijdens het slapen, eten, spelen en verzorgen en welke steun jouw kindje hierbij nodig heeft
  • de interactie en communicatie met jouw kindje en hoe je de signalen van jouw kindje beter kan begrijpen
  • hoe je de eetsituatie kan organiseren zodat jouw kindje goed en voldoende drinkt/eet 
  • welk speelgoed jouw kindje graag heeft en hoe je via spel de ontwikkeling van jouw kindje kan stimuleren
  • het samen zoeken waar je als gezin recht op kan hebben (bv. zorgtoeslag, tijdskrediet,..) 
  • de impact van de ontwikkelingsvertraging/motorische beperking op de totale ontwikkeling, de opvoeding en jullie gezin 
  • de balans tussen jouw gezin, het werk en je eigen leven
  • indien gewenst ondersteunen we jou bij consulten bij hulpverleners/artsen/school (bv. door het consult voor te bereiden of mee te gaan).

 

Onze thuisbegeleidster biedt oefeningen aan en geeft tips om ons kindje al spelend te laten oefenen. We konden via t Spoor een driehoeksstoeltje en een hellingskussen uittesten om onze dochter meer speelmogelijkheid te geven.
Door de ondersteuning van t Spoor heb ik meer het gevoel dat ik goed bezig ben. Ik kan alle vragen stellen en zo wat zekerder worden. Ze zorgen er ook voor dat je kind alle kansen krijgt om goed te ontwikkelen. Ik waardeer hun luisterend oor.
We werden wegwijs gemaakt in het ingewikkelde sociale landschap. We kregen steeds een duidelijke uitleg en een snelle geruststelling als we ergens administratief niet direct raad mee wisten.
Het ontrafelen van de uitdagingen waar je als ouder mee geconfronteerd wordt, neem soms wat tijd in beslag maar ik voel me erdoor begrepen en gesteund. Nadat je als ouder al tegen veel muren van onbegrip hebt gebotst, zorgt dit voor erkenning en rust.
't Spoor biedt een vertrouwenspersoon die samen met ons en op maat van ons kindje samen het beste in hem naar boven wil halen. Zij zorgde voor de realiteit, bekeek ons zoontje als een persoon, niet als een diagnose.

GIO

Via de werkvorm Globaal Individuele Ondersteuning (GIO), bieden de thuisbegeleiders hulp en begeleiding aan baby’s en jonge kinderen met een ontwikkelingsrisico, motorisch ontwikkelingsvertraging of motorische beperking die starten in de crèche, het kinderdagverblijf of het peuterklasje.

We gaan na wat nodig is om het kindje een veilige en stimulerende omgeving te bieden. We focussen ons op het begeleiden, ondersteunen en adviseren van de betrokken kinderbegeleider of leerkracht op vlak van o.a. voedingsbegeleiding, houding, kruipen/stappen, spelontwikkeling en communicatie. We doen dit steeds in samenspraak met de ouders.

 

Praktische informatie

Een begeleiding duurt doorgaans één uur. Hoe vaak een begeleider van ‘t Spoor bij je langskomt, bepalen we samen in overleg. De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis en kan op elk moment worden stopgezet. We werken samen met jou als ouder en jouw kindje, maar geven geen individuele therapie. We kijken wie er reeds betrokken is rond jouw kindje en overleggen waar nodig.

Op jaarbasis heeft je kind recht op 8 punten rechtstreeks toegankelijke hulp, dat zijn een 36 tal mobiele begeleidingen.

Bij de start in de reguliere kinderopvang of de kleuterklas kan extra ondersteuning via Globale individuele ondersteuning (GIO) aangewezen zijn. Dit zijn maximaal 4 RTH-punten op jaarbasis, boven op de 8 RTH punten. Dat komt overeen met maximaal 30 uren ondersteuning.

De RTH-begeleidingen en GIO-uren worden geregistreerd en gefactureerd zoals het VAPH voorstelt.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De intake-verantwoordelijke zal je contacteren om een verkennend gesprek in te plannen waarop wij jouw vragen beluisteren en onze dienst voorstellen. Nadat je vraag goed werd in kaart gebracht, kijken we of onze dienst een antwoord kan bieden en kan er worden bepaald welke discipline (kinesist, pedagoog/psycholoog en/of logopedist) het meest gepast is om de begeleiding op te starten. Afhankelijk van de regio kan er een wachttijd zijn. We proberen voor kinderen onder de twee jaar een snelle opstart te garanderen.