Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

tspoor - volwassenen NAH activiteiten kleine groep

Activiteiten in kleine groep

Ontmoetingen bieden kansen om verhalen van andere mensen te horen. Dit kan via ’t Spoor beweegt of ’t Spoorcafé.

 't Spoorcafé 

Informatie- en ontmoetingsmomenten rond NAH voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, hun mantelzorgers en hulpverleners.

’t Spoor Beweegt 

Hier komen we letterlijk in beweging. Als je een hersenletsel hebt, kan je inschrijven voor culturele of sportieve activiteiten. We houden voor de organisatie ervan rekening met de eigenheid van je functioneren na een hersenletsel. We zorgen voor rustige activiteiten, we regelen samen met jou vervoer, en we komen het huis uit.  Zo worden de namiddagen met ’t Spoor Beweegt fijne ervaringen jou en wordt jouw mantelzorgen even ont-zorgd.