Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tspoor- volwassenen NAH

Voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Een niet-aangeboren hersenletsel verandert je leven en dat van de mensen met wie je samen leeft. Na een periode van revalidatie kan je opnieuw naar huis. Je verwacht terug de draad van het gewone leven op te nemen. Na een hersenletsel ben je vaak sneller vermoeid, verloopt het plannen van taken en het uitvoeren van handelingen minder vlot, of laat je geheugen je in de steek. Je huishouden doen, werken, sociale contacten onderhouden of administratie op orde houden is soms niet meer vanzelfsprekend. De thuisbegeleider met specifieke deskundigheid rond NAH informeert jou en je omgeving zodat jullie beter begrijpen wat de impact van het hersenletsel is.  Hij geeft je tips en ondersteunt jou emotioneel. Samen met de thuisbegeleider ga je op zoek naar wat wel kan. Vanuit ’t Spoor kan een ergotherapeut bij je langs komen om heel praktisch te zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk opnieuw op te nemen wat je belangrijk vindt.

Ook mantelzorgers kunnen bij de thuisbegeleider terecht.

De begeleiding gebeurt aan huis, of in je thuisomgeving. Een huisbezoek duurt ongeveer een uur. Binnen rechtstreeks toegankelijke hulp zijn er op jaarbasis maximaal 36 huisbezoeken.

Voor de begeleiding start, komt de intakeverantwoordelijke bij jou langs. Deze kennismaking is volledig vrijblijvend. Tijdens het gesprek gaan we na of we met de begeleiding van ’t Spoor voor jou of je omgeving iets kunnen betekenen. De intakeverantwoordelijke bespreekt jouw vraag naar ondersteuning op het teamoverleg. We brengen je snel op de hoogte of de begeleiding kan starten. We streven er naar zonder wachtlijst te werken. Soms is dat echter niet mogelijk.

Met 't Spoorcafé bieden wij informatiemomenten aan rond NAH voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel,  hun mantelzorgers en hulpverleners

Met ’t Spoor Beweegt komen we letterlijk in beweging. Mensen met hersenletsel kunnen zich inschrijven voor culturele of sportieve activiteiten waarbij rekening gehouden wordt met de eigenheid van het functioneren na een hersenletsel. We zorgen voor rustige activiteiten, we regelen samen met jou vervoer, en we komen het huis uit.  Zo worden de namiddagen met ’t Spoor Beweegt fijne ervaringen voor de mensen met hersenletsel, en worden ook mantelzorgers even ont-zorgd.

Heb je als hulpverlener in de eerste lijn of mantelzorger behoefte aan specifieke kennis rond het omgaan met mensen met NAH en de impact van het hersenletsel op het leven? Onder de formule van ‘outreach’ delen de medewerkers van ’t Spoor graag hun expertise. Outreach is gratis.