Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Welkom op onze doorverwijzersvoormiddag.

De mobiele diensten van Dominiek Savio gaan sinds jaar en dag op weg met gezinnen met een premature baby, een peuter/kleuter met een ontwikkelingsvertraging of een kind/jongere met motorische moeilijkheden. Het is fijn om met jullie te kunnen samenwerken. Bedankt daarvoor! 

Met de lancering van onze nieuwe websites en nieuwe folders willen we onze werkingen ’t Spoor en Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) onder de aandacht brengen!

Aan de hand van casussen, materiaal en ervaringen van ouders geven wij graag toelichting over onze diensten en gaan graag in gesprek met u als doorverwijzer op de doorverwijzers-voormiddag op dinsdag 16 april , in Gits. 

Van harte welkom alvast op 

dinsdag 16 april, van 9u00 tot 12 uur 
in de Oude Melkerij, Gits.

Graag vooraf inschrijven, duid de inspiratietafels aan waar u wenst bij aan te sluiten. 
We sluiten nadien graag af met een hapje, drankje en informele babbel.

Klik hier om in te schrijven 

 

P.S.: In de namiddag staat het algemene ontmoetingsmoment voor alle mobiele diensten van Dominiek Savio gepland met een aanbod voor kinderen en jongeren vanaf schoolleeftijd (Specifiek leersteuncentrum, Centrum Consult, PASVU en ’t Spoor). Uiteraard bent u ook in de namiddag welkom. Klik hier voor meer info